Yr ICO yn galw ar bobl i rannu profiadau wrth gael mynediad at gofnodion gofal, gan addo gwella’r cymorth

Yr ICO yn galw ar bobl i rannu profiadau wrth gael mynediad at gofnodion gofal, gan addo gwella’r cymorth

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn galw ar bobl sydd â phrofiad o’r system ofal yn y Deyrnas Unedig i rannu’r heriau maen nhw wedi’u hwynebu wrth gael mynediad at eu cofnodion gofal gan sefydliadau.

Click here to read the full story on ICO web site