Y Comisiynydd Gwybodaeth yn galw ar uwch arweinwyr i gymryd tryloywder o ddifrif

Y Comisiynydd Gwybodaeth yn galw ar uwch arweinwyr i gymryd tryloywder o ddifrif

Heddiw, wrth i’m swyddfa gymryd camau rheoleiddio pellach yn erbyn pedwar sefydliad cyhoeddus am eu methiannau parhaus i gyflawni eu rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, rwy’n ysgrifennu atoch i’ch atgoffa bod tryloywder yn hanfodol os yw’r bobl a’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu i fod yn hyderus yn y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu.

Click here to read the full story on ICO web site